If

If är ett av de största skadeförsäkringsbolagen i hela Norden, då de har imponerande 3.6 miljoner kunder. Man har även ca. 6 800 anställda , varav ca. 2 200 i Sverige, och är aktiva på många olika marknader, vilket de flesta andra försäkringsbolag som är verksamma i Sverige inte är. If bedriver dock verksamhet i så väl Sverige, Norge, Danmark, Finland och i Baltikum; Estland, Lettland och Litauen.

Bolagets huvudkontor ligger i Bergshamra, norr om Stockholm men man har även många filialkontor, inklusive i de olika länderna där man är verksamma utöver Sverige.

Försäkringsutbud

If erbjuder så väl olika sakförsäkringar, personförsäkringar samt företagsförsäkringar, för både privatpersoner och företag som sagt. Några av de försäkringar som erbjuds är bland annat:

 • MC Försäkringar för att försäkra motorcyklar.
 • Bilförsäkringar för att försäkra olika sorters bilar.
 • Mopedförsäkringar för att försäkra mopeder.
 • Mopedbilsförsäkringar för att försäkra mopedbilar.
 • Husbilsförsäkringar för att försäkra husbilar.
 • Husvagnsförsäkringar för att försäkra husvagnar.
 • Försäkringar för lätta lastbilar.
 • Släpvagnsförsäkringar för att försäkra släpvagnar.
 • ATV-försäkringar för att försäkra ATV fordon.
 • Snöskoterförsäkringar för att försäkra snöskotrar.
 • Samlarbilsförsäkringar, speciellt anpassade för försäkring av samlarbilar med de särskilda behov och undantag som detta innebär.
 • Märkesbilsförsäkringar, avsedda för att försäkra speciella populära och eftertraktade bilmärken. Gör att man blir garanterad service på märkesbilverkstäder och med originaldelar i alla lägen.

(för de flesta av fordonsförsäkringarna kan man även välja mellan trafikförsäkringar, halvförsäkringar och helförsäkringar)

 • Hundförsäkringar för att försäkra hundar i alla åldrar.
 • Kattförsäkringar för att försäkra katter i alla åldrar.
 • Hästförsäkringar för att försäkra hästar i alla åldrar.
 • Hemförsäkringar för att försäkra hemmet.
 • Villaförsäkringar, särskilt avsedda för att försäkra villor.
 • Bostadsrättsförsäkringar, särskilt avsedda för att försäkra bostadsrätter.
 • Ungdomsförsäkringar för boende, med särskilda villkor för ungdomar.
 • Fritidshusförsäkringar för att försäkra sommarstugor och fritidshus.
 • Barnförsäkringar.
 • Gravidförsäkringar för att försäkra sig mot oförutsedda händelser och komplikationer under graviditeten.
 • Sjuk- och olycksfallsförsäkringar, där båda försäkringsformerna kombineras.
 • Renodlade olycksfallsförsäkringar.
 • Sjukvårdsförsäkringar.
 • Livförsäkringar.
 • Reseförsäkringar.
 • Båtförsäkringar för att försäkra både större och mindre båtar.

 

Annat som kan vara intressant att veta om If Försäkring

Från början är If Försäkring en sammanslagning av svenska Skandias skadeförsäkringsverksamhet och det norska Storebrands skadeförsäkringsverksamhet. Dessa slogs ihop år 1999, då det nya försäkringsbolaget If skapades. Kort därefter såldes försäkringsbolaget vidare till finska Sampokoncernen, som idag är ägare av företaget. Därav är företaget även börsnoterat på NASDAQ OMX Helsinki.

 

Koncernchefen är dock svensk, då detta är Torbjörn Magnusson, som innehaft denna post sedan år 2002.

 

Ifs företagskunder delas in i två grupper: företag, som avser små och medelstora företag, med upp till 500 anställda, och industri, som avser större företagskunder som har över 500 anställda.

 

Utvecklingsarbete

If är ett försäkringsbolag som lägger ned mycket tid på att verka för att tryggheten i samhället ska öka generellt. Detta gör man bland annat genom olika insatser för att motverka segregation och utanförskap samt genom att stötta olika verksamheter som kan fungera som ett komplement till traditionell räddningstjänst. If arbetar även aktivt med miljöfrågor samt trafiksäkerhetsfrågor och då framför allt med att göra trafiken runt skolor säkrare. If lämnar även ut delar av sin omfattande skadestatistik, med förhoppningen att denna information ska kunna användas för att öka tryggheten i trafiken på olika vis.

 

If erbjuder rabatter på samtliga försäkringar om man har mer än en försäkring hos dem. Dessutom får man rabatter av dem på ett särskilt så kallat självriskkonto för varje år som man är skadefri, vilket efter några år kan leda till kraftiga besparingar.