Trafikförsäkring husvagn

Om du har en husvagn oroar du dig kanske över att du kanske måste ha en trafikförsäkring för den. Detta är ju trots allt ett krav för en husbil, men faktum är att man inte behöver ha en trafikförsäkring på en husvagn enligt lag. Det samma gäller även för släp, eftersom både husvagnar och släp omfattas av dragfordonets trafikförsäkring, och därför behöver husvagnar och släp inte ha några egna försäkringar.

På så vis skiljer sig husvagnar från bilar och många andra fordon, som måste ha trafikförsäkringar enligt lag.

 Försäkring till husvagn

Vad beror denna skillnad på?

Den huvudsakliga anledningen till detta är att husvagnar inte klassas som fordon i Sverige, utan som vagnar. Eftersom de inte är fordon i vanlig bemärkelse kan de helt enkelt inte omfattas av försäkringar för fordon heller.

  Teckna trafikförsäkring för husvagn

Betyder detta att husvagnar inte kan försäkras?

Nej, det gör det inte. Det finns särskilda försäkringar som kan tecknas för en husvagn, men då gäller denna försäkring inte för samma saker som en vanlig trafikförsäkring gör. Istället ger denna försäkring då ett skydd mot brand, stöld och liknande scenarion. De husvagnsförsäkringar som kan vara aktuella för den som vill försäkra sig för detta är antingen så kallade halvförsäkringar eller helförsäkringar för just husvagnar. Dessa försäkringar kan tecknas hos flera olika försäkringsbolag och det lönar sig att jämföra många av dem med varandra om detta är något man är intresserad av eftersom priserna på dessa försäkringar kan skilja sig åt väldigt mycket beroende på vilket försäkringsbolag man väljer och de är ju dumt att betala mer än vad man behöver för en försäkring.

 

Vidare kan man låta försäkra husvagnen under hela året eller endast under delar av året, beroende på vad man föredrar.

 

Sammanfattning

Med andra ord betyder detta att man själv kan välja om man vill köra sin husvagn helt oförsäkrad eller om man vill teckna en valfri försäkring till den, detta är inget som någon annan har med att göra.

 

Vad täcker då dragbilens trafikförsäkring?

Denna trafikförsäkring ersätter följande sorters skador oavsett om det är husvagnen eller den bil som drar husvagnen som orsakat skadorna:

  • Personskador av olika slag på medtrafikanter.
  • Materiella skador på annans egendom, inklusive bilar, staket och mycket annat.

 

Dock kan dragbilens trafikförsäkring aldrig ersätta skador på en själv eller på ens egen egendom, som den egna bilen eller husvagnen, utan för detta måste man ha en separat halv- eller helförsäkring (se ovan).