Trafikförsäkring moped

Alla mopeder i Sverige måste försäkras med minst en trafikförsäkring. Men det kan även vara bra att teckna en ytterligare mopedförsäkring för att man som mopedägare ska kunna för ersättning vid olyckor och slippa stå för höga kostnader som detta innebär själv. Detta kan nämligen bli väldigt dyrt, och göra att man kan hamna i en situation som gör att man inte har råd att laga sin moped eller skaffa ny moped. Genom att teckna en vettig mopedförsäkring undviker man dock denna risk. Och eftersom många olika försäkringsbolag erbjuder mopedförsäkringar idag, kan man teckna dem till synnerligen vettiga priser. Så vi anser inte att någon mopedägare bör strunta i mopedförsäkringen.

 Mopedförsäkring eller trafikförsäkring till moped.

Den del av en mopedförsäkring som man dock måste ha enligt lag är trafikförsäkringen. Skulle du inte ha detta, utan kör din moped helt oförsäkrad, kommer du nämligen att råka ut för straffavgifter som en följd av detta. Dessa straffavgifter är alltid högre än vad försäkringspremien för att teckna en trafikförsäkring skulle ha varit. Så det lönar sig aldrig att försöka slarva med detta.

Skulle du inte ha en trafikförsäkring får du inte köra mopeden alls!

Valfria försäkringar utöver trafikförsäkringen

Som sagt kan man även komplettera den obligatoriska mopedförsäkringen med antingen en halvförsäkring eller en helförsäkring. Detta är dock valfritt och inget måste, men väldigt vanligt att man väljer att göra.

Vad ersätter trafikförsäkringen för mopeden?

Trafikförsäkringen är till för att skydda förare, passagerare, cyklister, fotgängare samt andra fordon och egendom om det är så att du orsakar en olycka med mopeden. Däremot kan den aldrig ersätta skador på ditt eget fordon. För att kunna få ersättning vid sådana fall måste antingen en halvförsäkring eller helförsäkring vara tecknad för mopeden (se ovan). Det bästa försäkringsskyddet för mopeden får man därför genom att teckna någon av dessa kompletterande försäkringarna till mopeden också. Av dessa två är helförsäkringen förstås den bästa.

(Om någon annan orsakar en olycka som drabbar dig när du kör med mopeden är detta dock inte ditt försäkringsansvar, utan då gäller deras trafikförsäkring för det fordon de kör)

Krav för att kunna teckna en trafikförsäkring för moped

  • Du måste givetvis vara minst 15 år gammal för att kunna teckna en trafikförsäkring eller vilken annan försäkring som helst till din moped.
  • Dessutom måste du ha gått en mopedutbildning på körskola eller hos en behörig lärare samt klarat teoriprovet för mopeder hos Vägverket.
  • Du måste även kunna bevisa att det är du som är den lagliga ägaren till mopeden det gäller.

Alla trafikförsäkringar och mopedförsäkringar är inte lika bra

Istället kan pris, självrisk och även en hel del i försäkringsvillkoren variera beroende på vilken försäkring och vilket försäkringsbolag det gäller. Ska man teckna vare sig en trafikförsäkring till mopeden eller en annan försäkring till den är det därför alltid vettigt att jämföra flera försäkringar, deras självrisker, undantag och så vidare med varandra. På så sätt säkerställa att det är den mest förmånliga och passande försäkringen man tecknar.

Annat som kan vara bra att känna till om trafikförsäkringar och mopedförsäkringar

Både EU-mopeder, dvs. klass 1 och oregistrerade mopeder, dvs. klass 2, kan försäkras, men inte hos alla försäkringsbolag. Försäkringarna gäller under hela året, i hela landet, och påverkas inte av att man t.ex. ställer undan sin moped under vintern eller liknande.

Vem bör teckna Trafikförsäkring moped?

Det är alltid den faktiska ägaren av mopeden som måste teckna försäkringen. Därför är det förbjudet att t.ex. skriva mopeden på en annan person, t.ex. för att på så vis få lägre försäkringspremie. Att göra detta är inte värt det, för om en olycka inträffar får man i regel i dessa fall ändå ingen ersättning.

Är det så att man leasar en moped eller köper den på kredit är man fortfarande trafikförsäkringspliktig. För i dessa fall är det alltid innehavaren och inte ägaren som ansvarar för försäkringen.

Är det så att du eller ägaren är omyndig och förarbehörighet saknas för närvarande men en moped ändå köps in, går det bra att en vårdnadshavare försäkrar mopeden istället. Men så fort ett förarbevis finns, måste trafikförsäkringen och andra mopedförsäkringar stå på den faktiska innehavarens namn istället.

Att trimma mopeden är för övrigt problematiskt. Inte bara med tanke på mopedförsäkringar, som ofta inte gäller om mopeden är trimmat (åtminstone hel- och halvförsäkringar), utan även för att man kan åka fast för olovlig körning. Detta kan göra att man inte får ta vanligt körkort vid 18 års ålder.

Recension:

Trafikförsäkring moped
Betygsatt av: Trafikforsakringar.se
Betyg: 4.8/5