Trafikförsäkring Släpvagn

Om man har en släpvagn och även har viss koll på andra fordon och krav som ställs på dessa är det fullt förståeligt om man undrar över om man egentligen behöver teckna en trafikförsäkring till sin släpvagn eller inte. Om du grubblat över detta är svaret att: En släpvagn inte är ett fordon utan klassas som ett släp som endast kan användas tillsammans med ett drivfordon. Därför behövs inte heller någon separat trafikförsäkring för en släpvagn.

Man bör därför inte känna sig tvingad att försäkra sin släpvagn på något vis, för något sådant tvång finns inte för just släpvagnar. Fast det gör det för många andra fordon i Sverige.

 

Betyder detta då att det inte finns någon anledning alls att försäkra en släpvagn?

Nej, det kan man inte säga, utan endast att man inte måste göra detta. Det är helt frivilligt huruvida man väljer att göra detta.

Istället är slägvagnsförsäkringar rätt vanligt förekommande bland dem som äger släpvagnar, då de ger en ett mycket bra försäkringsskydd för släpvagnen, för en mycket rimlig penning.

  Teckna trafikförsäkring släpvagn

Väljer man att skaffa en försäkring för släpvagnen kommer den att vara att försäkrad både när du använder den och när den står parkerad. Försäkringen kan omfatta så väl brand, glas och stöldskador, samt utrustning av olika slag för den.

 

Flera olika försäkringsbolag erbjuder försäkringar för släpvagnar

Dock inte trafikförsäkringar för dem, för detta är alltså inte en försäkringsmöjlighet för just släpvagnar. Istället måste du välja antingen en halvförsäkring eller helförsäkring för att kunna försäkra släpvagnen.

 

Beroende på vilket försäkringsbolag du väljer kan dock försäkringen du får variera litegrann, för olika försäkringsbolag erbjuder olika försäkringar för släpvagnar, till olika priser.

 

Även släpvagnens årsmodell, vikt och sort kommer utöver försäkringsbolaget du väljer att påverka priset på din försäkring, så det är vettigt att jämföra åtminstone några olika försäkringar för släpvagnar med varandra innan man tecknar en av dessa försäkringar.

 

De flesta försäkringsbolag som erbjuder försäkringar för släpvagnar erbjuder en funktion på deras hemsidor som gör att man kan räkna ut vilken försäkringspremie man skulle få betala hos dem om man tecknade försäkringen just där. Att använda sig av dessa funktioner rekommenderas för att du ska kunna jämföra priserna så noga som möjligt.

 

För att du inte ska vara oförsäkrad i något läge när du använder släpvagnen rekommenderar vi att du tecknar en försäkring för den från dag ett då du skaffar den, även om detta inte är ett måste, för du vet aldrig när en olycka, brand eller någon annan skada kan inträffa.