Trafikförsäkring Traktor

Trafikförsäkring Traktor

Om du har en traktor bör du vara medveten om att traktorer är fordon som omfattas av den obligatoriska försäkringsplikten som innebär att man minst måste ha en trafikförsäkring på traktorn för att den ska kunna användas.

 

Gäller detta alla traktorer?

Ja, alla traktorer som används, även om de inte används regelbundet, måste trafikförsäkras. Det enda undantaget till denna regel är traktorer som är avställda. Är din traktor inte avställd, måste du därför skaffa minst en trafikförsäkring till den, oavsett hur mycket du använder den och även om du t.ex. endast kör den på egen mark och så vidare.

  Teckna trafikförsäkring traktor

Du kan komplettera din trafikförsäkring till traktorn med ytterligare försäkringar om du vill det

Dessa kompletterande försäkringar påminner i så fall stort om de försäkringar man kan ha till en vanlig bil och andra fordon som man kör i trafiken, och kan därför kallas t.ex. halvförsäkring eller helförsäkring. Ju mer omfattande försäkringsskyddet är, desto flera olika skadehändelser som traktorer kan drabbas av försäkrar man sig förstås mot.

Både trafikförsäkringar och de andra försäkringarna som kan tecknas till traktorer kan tecknas hos flera olika försäkringsbolag

Och vart och ett av dessa har sina egna villkor, priser och egenskaper, så det är vettigt att bekanta sig med flera olika trafikförsäkringar och försäkringsbolagen som erbjuder dem innan man tecknar en försäkring för traktorn.

Vad kan de kompletterande försäkringarna för traktorer, som man tecknar utöver trafikförsäkringen ge en ersättning för?

Det är ganska mycket och beror även på villkoren för den trafikförsäkring man väljer men några vanligt förekommande skador och händelser som halv- och helförsäkringar kan ge ersättning för är bland annat:

  • Skador på traktorn.
  • Hyra av ersättningstraktor.
  • Skador vid krock eller dikeskörning.

 

Vad påverkar vad en försäkring för en traktor kommer att kosta?

Även detta varierar lite beroende på försäkringsbolaget, men saker som i regel tenderar att påverka detta är bland annat:

  • Traktorns ålder.
  • Traktorns nyvärde.
  • Traktorns tjänstevikt.

 

Annat värt att nämna om trafikförsäkringar för traktorer och andra försäkringar för dem

En försäkring som tecknas för en traktor gäller för dig själv och möjliga anställda. Försäkringen bör aldrig registreras och försäkras på en annan person än de som faktiskt äger och använder den, för då kan problem uppstå när man försöker utnyttja försäkringen.

 

Om man köper en traktor begagnat av en annan person kan aldrig vare sig trafikförsäkringen eller någon annan försäkring för traktorn överföras från den tidigare ägaren till dig. Istället måste du som ny ägare alltid teckna en helt ny försäkring från dag ett då du blir ägare till traktorn.

 

Om du inte tecknar en trafikförsäkring till din traktor kommer du att bli bestraffad för detta enligt lag, genom att behöva betala vad som kallas för en trafikförsäkringsavgift, som är en avgift som debiteras av alla som inte tecknat den obligatoriska försäkringen för sitt fordon. Denna avgift kommer alltid att vara dyrare än vad premien för en trafikförsäkring för traktorn hade varit, så man kan aldrig på något vis tjäna på att inte teckna en trafikförsäkring till en traktor eller till något annat fordon, utan det blir alltid tvärtom!

 

Vi kan därför inte nog understryka hur viktigt vi anser att det är att man har en trafikförsäkring till sin traktor.