Trafikförsäkring vid ägarbyte

När man köper eller säljer ett fordon är det viktigt att båda parterna som är inblandade i affären gör en anmälan om ägarbytet, för att trafikförsäkringen ska bli korrekt och vara rätt persons ansvar. Vare sig det är du som är den gamla ägaren eller den nya ägaren ligger det därför i ditt intresse att skicka in denna anmälan, för att du ska kunna undvika problem.

Hur anmäler man ett ägarbyte?

Det kan man göra på flera olika sätt, exempelvis genom att:

  • Besöka Trafikförsäkringsföreningens hemsida, för där kan sådana ändringar anmälas.
  • Använda Trafikförsäkringsföreningens app, som är avsedd för just ärenden som detta.
  • Pappersvägen, via registreringsbeviset.

Skulle det vidare vara så att hemsidan eller appen inte fungerar när man vill anmäla ägarbytet kan man dessvärre inte använda detta som en ursäkt för att inte ha gjort det, utan då gäller att man måste anmäla det på papper, på registreringsbeviset. Inga undantag kan göras gällande detta.

Finns det något tillfälle där det inte krävs att man anmäler ägarbyte för sin trafikförsäkring?

Ja, om det är så att man gör detta med hjälp av en fordonshandlare kan det ibland vara så att handlaren ifråga kan hjälpa en med detta.

Teckna trafikförsäkring här:

  Teckna trafikförsäkring online

Hur snabbt måste ägarbytet anmälas?

Detta måste man göra redan från första dagen då bilen har en ny ägare, så att trafikförsäkringen står på rätt person och för att bilen inte ska vara oförsäkrad alls. Det är dock väldigt vanligt att folk inte är medvetna om detta och att de därför anmäler ägarbytet alldeles för sent. Enligt undersökningar är det mer än hälften av alla svenska bilägare som inte vet hur snabbt detta måste göras, så det rör sig om en stor okunskap gällande detta ämne.

 Ägarbyte

 

Vad händer om man inte anmäler ägarbytet med en gång?

I så fall kommer man att få betala en straffavgift för detta, då det kommer att finnas risk för att bilen körs utan att en trafikförsäkring finns. Denna avgift betalas per dag som fordonet oförsäkrad och avgifter ligger idag på strax över 100 kronor per dag.

 

Med andra ord finns det ingen ”övergångsperiod” eller liknande av något slag när ett ägarbyte sker på ett fordon, fast vissa har fått för sig detta. Du kan aldrig åka på den förre ägarens försäkring under ett visst antal dagar efter att du köpt en bil, för om den tidigare ägaren säger upp försäkringen, vilket det alltså är rätt att göra i detta läge, kommer du att stå oförsäkrad.

 

Trafikförsäkringsföreningen gör sitt bästa för att reda ut missförstånd gällande detta

Som sagt är det många som missuppfattat vad som egentligen gäller i dessa situationer, och detta är Trafikförsäkringsföreningen medvetna om. Därför lägger de ned mycket tid och möda på att informera bil- och fordonsägare om vad som gäller, bland annat på de sajter där begagnade fordon säljs och köps och så vidare.

 

Dock är det viktigt att påpeka att det i slutändan är fordonsägarens eget ansvar att veta vad som gäller gällande detta, oavsett om man tagit del av Trafikförsäkringsföreningens information eller inte.

 

Finns det några undantag till plikten om att anmäla ägarbyte med tanke på trafikförsäkringen?

Det är väldigt ovanligt att man inte behöver trafikförsäkra sin bil, men det finns faktiskt några ovanliga fall där så kan vara fallet. Det kan t.ex. vara om:

  • Fordonet eller bilen kommer att skrotas kort efter ägarbytet.
  • Fordonet eller bilen kommer att ställas av kort efter ägarbytet.
  • Fordonet eller bilen kommer att föras ut ur landet permanent kort efter ägarbytet.

 

I dessa fall gäller nämligen inte trafikförsäkringsplikten.