Trafikförsäkringsavgift

En så kallad trafikförsäkringsavgift är en avgift som man tvingas att betala i de fall då man har ett fordon som förs ut i trafik i Sverige som är oförsäkrat. I Sverige är det nämligen lag på att alla fordon måste vara försäkrade med minst en trafikförsäkring, såvida de inte är avställda. Det är ägaren av fordonet som ansvarar för att fordonet trafikförsäkras, och detta ansvar kan man egentligen inte komma undan på något vis. Trafikförsäkringsföreningen, som är den instans som tar ut trafikförsäkringsavgiften har därför laglig rätt att ta ut denna avgift av dig.

Till vad används trafikförsäkringsavgiften?

Dessa avgifter används för att täcka olika kostnader som skador på personer och egendom som orsakas av oförsäkrade fordon innebär.

Trafikförsäkringsavgift

Hur stor är trafikförsäkringsavgiften?

Det beror på vilket fordon det gäller, för olika avgifter tillämpas för olika sorters fordon. Avgiftens storlek baseras dock på de högsta premierna som försäkringsbolagen tar ut för den fordonssort det gäller. Detta för att avgiften ska fungera som en slags straff för alla som väljer att inte försäkra sitt fordon, och för att ingen på något vis ska kunna tjäna på att inte försäkra bilen på något vis. Dock finns det en gräns som säger att en trafikförsäkringsavgift, aldrig får vara mer än 10 % högre än den högsta trafikförsäkringspremien på marknaden just nu.

Teckna en billig trafikförsäkring här:

  Teckna trafikförsäkring online

Avgifterna utvärderas och ses över en gång per år, så de ska ständigt vara uppdaterade. Totalt skiljer man på 19 olika fordonstyper. Några exempel på vanligt förekommande fordonstyper och de trafikförsäkringsavgifter som tas ut för dem i skrivande stund är bland annat:

 • Personbil – 103.05 kronor
 • Personbil som används som taxi – 117.89 kronor
 • Husbil – 15.10 kronor
 • Lastbil med en totalvikt på högst 3500 kg i totalvikt som inte används för yrkesändamål – 125.97 kronor
 • MC med slagvolym på högst 125 cm3 och med en effekt på max. 11 kW – 20.49 kronor
 • MC med slagvolym över 125cm3 eller en effekt på över 11 kW – 110.69 kronor
 • Moped – 28.02 kronor
 • Traktor – 19.48 kronor
 • Terrängfordon – 46.32 kronor

 

Den avgift som anges ovan gäller vidare för varje dag som fordonet det gäller är oförsäkrad. För veteranfordon finns dock i vissa fall möjligheten att jämka avgiften med 50 %, för andra fordon finns inte denna möjlighet på något vis.

 

Du måste därför alltid se till att teckna en trafikförsäkring så fort du skaffar ett visst fordon, då försäkringsplikten gäller från dag ett.

 

Finns det några fordon som trafikförsäkringsplikten inte gäller för?

Denna plikt gäller för de allra flesta fordon, men det finns några undantag till plikten, bland annat för motordrivna fordon som endast körs inom ett särskilt, inhägnat tävlings- eller träningsområde. För alla andra fordon som inte är avställda gäller dock denna plikt och det spelar ingen roll om bilen t.ex. är i körbart skick eller belagd med körförbud.

 

Varför är trafikförsäkringen så viktig för Trafikförsäkringsverket?

Detta är av så stor vikt eftersom Trafikförsäkringsverket ser det som extremt viktigt att skydda tredje part, dvs. den oskyldiga parten när något händer. De vill inte att någon som drabbas av någon slags olycka som de inte orsakat själva ska råka ut för att de inte får något ersättning.

De saker som man kan få ersättning för via en trafikförsäkring är bland annat:

 • Skador på fordon.
 • Skador på person, inklusive för vanprydande ärr, sveda och värk, dödsfall med mera.
 • Skador på egendom som staket eller liknande.
 • Ekonomiska skador som den drabbade parten drabbats av som en följd av olyckan.

Ytterligare försäkringar kan vara bra att ha men är inget måste

Trafikförsäkringen är nämligen den enda obligatoriska försäkringen för alla fordonsägare, det ställs inga andra krav på försäkringar. Dock ger en trafikförsäkring inte fordonsägaren själv något skydd för det egna fordonet och liknande skador vilket gör att det är vettigt att komplettera trafikförsäkringen som man alltså måste ha med ytterligare försäkringar också, dvs. en halvförsäkring eller helförsäkring.