Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen är en förening där alla Sveriges trafikförsäkringsbolag samarbetar. Varje trafikförsäkringsbolag som är verksamt i Sverige måste nämligen vara medlem i denna förening enligt lag, och är det därför, utan undantag.

Trafikförsäkringsföreningen har flera olika uppdrag, bland annat:

  • Att ersätta trafikskador som orsakas av fordon som saknar trafikförsäkring

Varför de gör det kan variera. Det kan bland annat röra sig om utländska fordon som inte har en svensk bilförsäkring eller en bil som ägaren helt enkelt inte skaffat en trafikförsäkring för och så vidare. Oavsett varför fordonet inte är försäkrat ska dock Trafikförsäkringsföreningen hjälpa till med ersättning vid skador av detta slag. Så att de som drabbas, dvs. offren, inte ska stå utan ersättning bara för att en försäkring inte tecknats till fordonet det gäller.

(Är det så att ett svenskt fordon som har en trafikförsäkring orsakar en olycka är det ägarens bilförsäkringsbolag som tar över ansvaret för detta. Och således är Trafikförsäkringsföreningen inte inblandade i dessa ersättningar på något vis)

 Trafikförsäkringsföreningen

 

  • Att ta ut straffavgifter från alla fordonsägare som inte tecknat en trafikförsäkring

Det är ju nämligen lag på att alla fordonsägare i Sverige måste ha en trafikförsäkring, för att olyckor av det slag som beskrevs ovan inte ska kunna hända och att ingen försäkringsersättning kan fås av den som drabbas i dessa fall. Bryter man genom denna lag genom att låta bli att teckna en trafikförsäkring måste man därför betala böter för att man gjort detta.

Dessa böter betalas för varje dag som bilen varit oförsäkrad och syftet med dessa böter är givetvis att avskräcka folk från att välja detta alternativ, dvs. att ha en bil som inte försäkras. Därav är avgiften som tas ut av de bilägare som har ett oförsäkrat fordon betydligt högre än vad en vanlig trafikförsäkringspremie skulle ha varit.

 

Det är Trafikförsäkringsföreningens uppdrag att driva in dessa bötesbelopp och om man drabbas av dessa böter är det därför dem man kommer att få en räkning av och behöva betala till.

 

  • Att tillvarata svenska intressen i det internationella trafikförsäkringssamarbetet

Med EU-länder och andra länder. Därför sköter Trafikförsäkringsföreningen alla kontakter med motsvarande föreningar i andra länder, om det är så att utländska fordon är med om olyckor i Sverige eller om svenska fordon är med om olyckor utomlands och detta behövs. Man kan därför säga att Trafikförsäkringsföreningen agerar som en slags ”Gröna kort” byrå för landet.

 

  • Att ansvara för olika bilsamarbeten

För hela bilbranschen. Dessa samarbetens syften är att förebygga bilbrott och andra skador där bilar är inblandade, som kan förebyggas.

Så undviker du att behöva ha med Trafikförsäkringsföreningen att göra

Detta gör du givetvis genom att helt enkelt alltid se till att din bil eller ditt fordon är försäkrat med en trafikförsäkring varenda dag du äger fordonet. Då kommer du inte att ha någon anledning att ha med dem att göra, och detta är det enda sättet att undvika dem på. Känner du dig osäker gällande något som har med din trafikförsäkring att göra? Vänd dig till ditt försäkringsbolag istället för att chansa!

 

Mer information om Trafikförsäkringsföreningen

Om du vill veta mer om Trafikförsäkringsföreningen och deras verksamhet är det bästa sättet att ta reda på mer att gå in på deras hemsida. För där beskrivs väldigt mycket av det de gör och allt som har med detta att göra i detalj.

Recension:

Trafikförsäkringsföreningen
Betygsatt av: Trafikforsakringar.se
Betyg: 4.6/5