Folksam

Folksam är ett av Sveriges största försäkringsbolag, med ett huvudkontor Folksamhuset, på Södermalm i den svenska huvudstaden Stockholm. Folksam har flera dotterbolag och totalt har hela företagsgruppen två koncerner: Folksam Sak samt Folksam Liv och 11 olika försäkringsbolag, som bland annat Förenade Liv, Salus Ansvar, Folksam LO Pension samt KPA Pension.

 Folksam

Folksam är ett kundägt företag vilket betyder att om företaget går med vinst så går överskottet från verksamheten tillbaka till företagets kunder.

Företagets VD är Jens Henriksson som tillsattes på denna post år 2013 och företaget har anor så långt tillbaka som till år 1905 då Kooperativa Förbundet, KF, bestämde sig för att skapa en kooperativ brandförsäkringsanstalt, då väldigt många hushåll var oförsäkrade och bränder var vanligt förekommande. Från början brandförsäkrade man endast lösöre, men år 1917 började man även försäkra byggnader mot bränder. I mitten av 1920-talet införde man även olycksfallsförsäkring, sjukförsäkringar, rehabiliteringsförsäkringar samt grupplivförsäkringar, bilförsäkringar och liknande försäkringar. I slutet på 1940-talet utökades försäkringsutbudet ännu mer, med båtförsäkringar, sjö och transportförsäkringar samt yrkesskadeförsäkringar.

Det skulle dock dröja fram till år 1946 för företaget att få sitt nuvarande namn, för det var först då företaget började kallas för just Folksam.

Det nuvarande Folksamhuset var inflyttningsklart år 1960 och Folksam var det första försäkringsbolaget att ge sina kunder någon slags återbäring på försäkringspremierna.

 

Genom åren har Folksam köpt många andra mindre försäkringsbolag och man har även varit involverade i flera olika hälso- och rehabiliteringsprojekt och bedriver även trafikforskning samt publicerar regelbundet olika rapporter om bilsäkerhet.

 

Folksam har starka band till fackföreningsrörelsen i vårt land, och hette från början Folket. Än idag är det ett försäkringsbolag som är mycket folkligt och passar många försäkringstagare. Därför är det inte särskilt förvånande att nästan varannan svensk är försäkrad av dem, samt att Folksam även hanterar pensionen för nästan två miljoner svenskar.

 

Man har ca. 3 900 anställda runt om i landet.

 

Det som utmärker Folksam är att de har försäkringar och produkter att erbjuda för livets alla skeden, så de har ett av de bredaste försäkringsutbuden i hela landet idag.

 

Vilka försäkringar erbjuder Folksam?

Några av de försäkringar som man kan teckna hos Folksam idag är bland annat:

  • Bilförsäkringar för att försäkra bilar av olika slag.
  • Hemförsäkringar för att försäkra lägenheter.
  • Villaförsäkringar som är speciellt anpassade för villor.
  • Fritidshusförsäkringar som är speciellt anpassade för fritidshus.
  • Barnförsäkringar.
  • Djurförsäkringar (hund, katt och häst).
  • Livförsäkringar.
  • Företagsförsäkringar för företags unika försäkringsbehov.

 

Utöver försäkringsutbudet erbjuder Folksam även vissa andra relaterade tjänster som exempelvis:

  • Pensionssparande
  • Tjänstepensioner

 

Rabatter på försäkringarna

Folksam är folkligt även så tillvida att de också erbjuder många bra rabatter på försäkringarna. Bland annat kan man få samlingsrabatter om man har många försäkringar hos dem, på ca. 10 % per försäkring. Om man är beredd att skadeförebygga i hemmet med hjälp av olika säkerhetsåtgärder kan man också få rabatt på hemförsäkringen tack vare detta, på upp till 15 %, beroende på vilka säkerhetsåtgärder det gäller och så vidare.

 

Mer information om Folksam och deras olika försäkringar

För dig som vill ha mer information om Folksam som företag, de försäkringar och andra produkter som de erbjuder samt villkor och priser för dessa, rekommenderar vi att du går in på Folksams hemsida, där du kan hitta den mest korrekta och uppdaterade informationen om allt detta.

Recension:

Folksam
Betygsatt av: Trafikforsakringar.se
Betyg: 4.6/5