Självrisk trafikförsäkring

När man har en trafikförsäkring tror en del att man aldrig kan behöva betala en självrisk för denna. Detta stämmer dock inte helt. Visst är det så att man ofta slipper självrisken när något händer och man har en trafikförsäkring (vilket för övrigt är obligatoriskt enligt lag, om du inte kände till det). Men det finns faktiskt tillfällen då man kan behöva betala en självrisk trafikförsäkring.

Nedan bör man känna till som bilägare om självrisk trafikförsäkring:

  • Om föraren som orsakat olyckan är under 24 år gammal, tillämpas i regel en självrisk.
  • Det samma gäller om föraren vid tillfället då olyckan skedde var straffbart berusad.

  Teckna trafikförsäkring online
Hos Moderna Försäkringar räknar du snabbt och enkelt ut priset på din trafikförsäkring.

Om man valt att ha en billigare trafikförsäkring, kan det vara så att en självrisk tillämpas oftare. Om man däremot betalar mer för trafikförsäkringen, kan det vara så att självrisken när den tillämpas är lägre, eller inte tillämpas alls. Exakt när självrisk trafikförsäkring tillämpas och vad den i så fall ligger på beror med andra ord både på:
1) Vad det är för försäkringsbolag man har, då olika försäkringsbolag har olika regler för detta.
2) På vad exakt det är för trafikförsäkring man valt att ha.

I regel försöker dock de flesta försäkringsbolag hålla självrisken kring 1 000 kronor. Så visst finns det en ungefärlig standard för detta, men man bör aldrig anta att självrisken är 1 000 kronor, utan granska alltid försäkringsvillkoren för din trafikförsäkring för att med säkerhet ta reda på vad självrisken är.
Har man valt att skaffa andra försäkringar till bilen, utöver trafikförsäkringen, som t.ex. en helförsäkring eller halvförsäkring, kan de andra försäkringarna ha en annan självrisk som tillämpas på annat vis och i andra skeden än självrisken på trafikförsäkringen.

Trafikförsäkring och självrisk

Vill du veta mer om just den självrisk trafikförsäkring som du har?

I så fall rekommenderar vi att du vänder dig till ditt försäkringsbolag, som du har trafikförsäkringen hos. De kan nämligen berätta mer om just din självrisk, hur stor den är, när den tillämpas och så vidare. På detta vis får du den mest aktuella informationen och den som stämmer bäst in på din situation, beroende på vilken försäkring du har.