Trafikförsäkring MC

Om du har en MC måste du trafikförsäkra den för att du lagligt ska kunna köra med den i trafiken och för att du inte ska drabbas av straffavgifter för att du struntat i att teckna en trafikförsäkring för den. Det är nämligen lag i Sverige på att alla fordon som förs ut i trafik måste ha minst en trafikförsäkring, och detta innefattar även motorcyklar.

Motorcykelförsäkring

Varför är trafikförsäkringen så viktig?

Detta är för att oskyldiga parter i trafiken (inklusive fotgängare) inte ska kunna bli drabbade ekonomiskt om de råkar ut för en olycka som de inte vållat själv. Istället vill man att alla eventuella olycksfall ska kunna täckas upp rent ekonomiskt, som ett skydd för alla i trafiken. Det är med andra ord alltid den oskyldiga parten i olyckor som får ersättning via en trafikförsäkring, vare sig det gäller en trafikförsäkring för en mc eller ett annat fordon.

Teckna trafikförsäkring för MC här:

Teckna trafikförsäkring för MC

Vad händer om man inte tecknar en trafikförsäkring till sin motorcykel?

Då kommer man dessvärre att bli tvingad att betala en straffavgift med anledning av detta val. Denna straffavgift kallas för trafikförsäkringsavgift och är alltid dyrare än den högsta försäkringspremien man had fått betala om man tecknat en trafikförsäkring till motorcykeln. Detta för att det som sagt anses som väldigt viktigt att alla tecknar denna försäkring, och därför vill man se till så att ingen kan tjäna på att inte teckna den.

Har man en MC bör man därför inte försöka slingra sig undan trafikförsäkringen, för det kommer inte att gå, det kommer bara att kosta en mer!

 

Är en trafikförsäkring MC den enda försäkringen jag bör ha till min MC?

Nej, de flesta, framför allt de med en lite dyrare MC gör även klokt i att skaffa ytterligare kompletterande försäkringar till sin MC. Då gäller det i regel helförsäkringar, halvförsäkringar eller olika tilläggsförsäkringar som kan tecknas. Detta är dock helt frivilligt, och fast det finns stor anledning till att teckna dessa kompletterande försäkringar (för annars får man alltså inget alls i ersättning själv om man är med om en olycka som man vållat själv på något vis), bör man därför inte känna sig tvingad eller pressad till detta på något vis.

Dock gör man klokt i att fundera över de egna behoven och i att titta på priser för flera olika försäkringstyper innan man bestämmer sig, för det är alltså ofta att rekommendera att man försäkrar sin MC i större grad än vad som är ett måste.

 

Annat som är bra att känna till om trafikförsäkringar till motorcyklar

Trafikförsäkringar är för motorcyklar, precis som för andra fordon, i regel den billigaste försäkringsformen, så den brukar därför inte bli så dyr. Detta beror på att endast det som krävs enligt lag finns inbakat i dessa försäkringar, vill man ha något utöver detta måste man vara beredd att betala extra för detta.

 

Man kan teckna trafikförsäkringar för en MC hos flera olika försäkringsbolag, och i viss mån skiljer sig priserna för dessa trafikförsäkringar åt lite grann mellan de olika bolagen. Är man väldigt prismedveten är det därför vettigt att kika runt hos några olika bolag.